NGTech, bilişim teknolojilerinde çözüm odaklı yaklaşımı ile sürekli kendini yenilemeyi ve müşterilerine her zaman en güncel teknolojileri sunmayı ilke edinmiştir.

Müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi, çözümün oluşturulması, danışmanlık, projelendirme, devreye alma ve satış sonrası desteği kapsayan aşamalardan oluşmaktadır. NGTech tüm bu süreçlerde müşterileri ile birebir iletişimi ön planda tuturak maksimum fayda ve memnuniyeti sağlamayı görev edinmiştir.

  • Sunucu ve Veri Depolama
  • Sanallaştırma Çözümleri
  • Felaket Kurtarma ve Yedekleme Çözümleri
  • Bulut Çözümleri
  • Ağ çözümleri ve Güvenlik

Vizyonumuz:

Sürekli değişen ve gelişen bilgi teknolojileri dünyasında, kendimizi bu değişime adapte ederek müşterilerimize en güncel teknolojileri efektif ve sürdürülebilir bir biçimde sunmak.

Misyonumuz

Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza güven ve yüzde yüz memnuniyet ilkelerini benimseyerek katma değerli uçtan uca çözümler sunmak.

Bilgi Güvenliği Politikamız

NGTECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;,
a) Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
b) Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
c) Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
d) Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
e) Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
f) Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
g) İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
h) Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
i) Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı
taahhüt eder.

Kalite Politikası

Firmamız;

Kalite ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
Kullanılan teknoloji ve yardımcı faktörleri göz önünde tutmayı ve gerekli tüm tedbirleri almayı,
Organizasyonun her kademesinde Kalite gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
Tüm çalışanlarımıza eğitim ve açık iletişim imkânı sağlamayı,
İş ortaklarımız ve müşterilerimize mevcut ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli hizmetleri sunmayı,
Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile işbirliği ve güven içerisinde çalışmayı,
Müşterilerimize en iyi ve en hızlı teknik destek hizmetlerini sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
Tüm süreçlerini ve yönetim sistemleri uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, gelişime daima açık olmayı,
Tüm faaliyetlerimiz ISO 9001 alanımızla ilgili sertifikasyon sürecimiz tamamlanarak alınmıştır. Böylece Kalite Yönetim Sistemine
uygun olarak güvence altına alınmış bir operasyon yöntemi, hem de bunun sürekliliği ve iyileştirilmesi için periyodik olarak gözden geçirilmeyi taahhüt etmektedir.