Sunucu ve Veri Depolama

Müşterilerimizin sunucu ve veri depolama ihtiyaçlarına marka bağımsız olarak en güncel teknolojiler ile çözümler sunmaktayız.

Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma çözümleri eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına imkan verirken olası bir felaket senaryosunda en kısa sürede sistemin çalışır hale getirilmesine de olanak sağlar.

Felaket Kurtarma ve
Yedekleme Çözümleri

Olası doğal kaynaklı veya bireysel felaket durumlarında müşterilerimizin iş kaybını en aza indirgemek ve servislerinin devamlılığını uygun senaryolar ile sağlamak kritik hale gelmiştir.

Bulut Çözümleri

Bulut çözümleri, ihtiyaç duyduğunuz yazılım, donanım ve barınma gibi temel sistemleri size uzak bir veri merkezinde internet aracılığı ile servis olarak sunmaktadır.

Ağ çözümleri ve Güvenlik

Son yıllarda geniş alan, yerel alan ağları kavramının ortadan kalkması ve yekpare bir sistemmiş gibi davranması istenmektedir. Bu talep performansın yanı sıra ağ güvenliğini daha da önemli bir hale getirmektedir.

KVKK Uyumluluk Çözümleri

Yürürlükte olan Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyumluluğun sağlanması için güvenlik, log analizi (SIEM), Veri tasnifi gibi alanlarda kurumların yapısına en uygun entegre çözümler sağlanmaktadır

Analiz

NGTech olarak doğru projelerin doğru analizlerle başladığına inanıyoruz. Projeye mevcut yapıdan performans verilerini toplayarak var olan darboğazların tespit edilmesi, iş yükleri profillerinin belirlenmesi ile başlıyoruz.

Projelendirme

Analiz neticesinde elde edilen verilere, kurumun uzun vadeli planlarına ve gereksinimlerine uygun alternatif teknolojileri belirliyoruz. TCO ve ROI hesaplamaları ile alternatif projelerin toplam sahip olma ve geri döngü sürelerini hesaplayıp, mevcut ve planlanan yapı için en iyi fiyat/faydaya sahip projeyi müşterilerimiz ile birlikte kararlaştırıyoruz.

Devreye Alma

Kararlaştırdığımız projenin Kurulum ve Geçiş planlarını oluşturarak kesintisiz veya en az düzeyde kesinti ile projeyi hayata geçiriyoruz.